Menu

Til forældre

Uden vores forældre ville vi ikke være den klub vi er nu!

Mor og far er uundværlige medspillere for børnefodbolden.

Men nogle gange kan det være nødvendigt at indvie dem i et par enkle spilleregler.

Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv.

Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen.

Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn/datter fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kampens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.

De 10 forældre bud

  1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
  2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
  3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
  4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
  5. Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder
  6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
  9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
  10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!!

Du har ansvaret for at dit barn bliver på vors træningsanlæg. Hvis du ikke slev er til stede er det din pligt at efterlade ansaret til en anden forældre. Men husk nu det ikke er en SFO hvor børne bliver afleveret og hentet. Det er ligeså vigtigt at du deltager på sidelinien

Vi håber på, at du bliver en "sand supporter", der kan give holdet og dit barn den støtte de fortjener i medgang - men sandelig også i modgang!

Spillerne elsker når der er tilskuere, der opmunter med positive tilråb og lignende. Men husk - det er trænerne, der har det sidste ord! 

Tag endelig fat i trænerne ude ved banen (før/efter træningen) eller ring ...........

Giv en hånd med til at indsamle bolde og kegler.