Menu

Officiel åbning af Åstrup Multibane

image Åstrup Multibane som en fodbold oase i mørket med egen LED-belysning

Lørdag den 4. november 2017 var mange mødt til festdag hos Åstrup/Hammelev Fodbold, der havde inviteret til officiel åbning af en ny multibane på Åstrup Stadion. Rammerne var bogstaveligt talt en 16 x 32 meter stor multibane med højkvalitet kunstgræs, der stod klar til indvielse. Ikke kun til klubbens brug, men til offentlig samlingssted til gavn for naboer, sociale relationer samt sport og motion.

Åstrup Multibane er et projekt, der har været 5 år undervejs med ansøgninger hos fonde for at rejse økonomi til banen. I marts 2016 skete der et gennembrud med tildeling af midler fra Nordea-Fonden & DBU´s Multibanepulje via en ansøgning i den sidste tilskudsrunde. Denne donation gav muligheder, for hurtig herefter fulgte tildeling af midler fra LAG, Lokale Aktions Grupper, hvor der henvises til  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da for yderligere information.

Yderligere tilgik der midler fra Lokale og Anlægs Fonden og dertil kom et privat sponsorat. ÅHF, Hammelev IF og Åstrup IF ydede også beløb til projektet samt tildeling af midler fra SKAT til almennyttige foreninger indgik også.

Dermed blev multibanen i sensommeren 2017 endelig en realitet, og byggeriet startede 13. september. En styregruppe fra ÅHF kunne med glæde se byggeriets start efter mange timers møder og planlægning.   

Sideløbende med dette blev der indgået aftale med Sport Trading ApS i Stakroge om levering af kunstgræsset i den rette gode moderne kvalitet, samt ikke mindst samarbejde med den lokale entreprenør Carsten Sander, der kunne leverer præcis den ønsket bane i rette kvalitet og dimensioner i et godt samarbejde med lokale HSM Industri A/S. Dermed var der lokal forankring i projektet, og det gode samspil gav særlige muligheder for processen.

Specielle detaljer på banen er 7-mands mål samt stærke 3-mands mål med indsatte aftagelige bander, med mulighed for 2 baner på tværs. Dertil høje boldfang ved målene for at holde bolden i spil. Ikke mindst blev der rejst banelys med strømbesparende LED-lys, hvilket giver den skønneste oplevelse for brugerne, idet man står på en grøn fodbold oase midt i mørket, hvor det hollandsk fremstillede DBU/Nordea logo midt på banen lyser op.  

En 15 meter lang tribune ved den ene langside tilføjes inden udgangen af i år, hvilket giver multibanen yderligere kvaliteter. Tribunen fremstilles også af Carsten Sander og sponsoreres af HSM Industri A/S.

Borgmester Jan Petersen klippede den røde snor sammen med 2 unge spillere fra ÅHF, repræsentanter fra DBU Jylland og LAG, samt repræsentanter fra Åstrup IF og ÅHF. Herunder blev det frivillige islæt hyldet og borgmesteren fremhævede Åstrup IFs evne og tradition for selv at klare opgaverne med sejhed og frivillighed. Der var ikke sendt ansøgninger til Norddjurs Kommune om tilskud til banen. Sluttelig blev der givet blomster og tak til seje frivillige, der havde knoklet med fliser og færdiggørelse op til indvielsen.

Et børnestævne med deltagelse fra lokale klubber blev åbnet, hvor der blev spillet på multibanen og i Åstrup Hallen. Dermed blev multibanen for alvor indviet. Desuden startede et nyt initiativ med gratis Legestue Fodbold hver lørdag kl. 9. Det blev en dejlig minderig dag for de frivillige i Åstrup/Hammelev Fodbold og for Åstrup IF, der takker for opbakningen til banen og til indvielsen.