Menu

Åstrup/Hammelev Fodbolds historie

Oprindelse

Det var unge menneskers ønske om en klub, der oprindelig startede foreningen i 1965. Den blev startet som klubvirksomhed for unge, og der var hverken voksne med eller fodbold på programmet. Før ungdomsklubben blev startet, blev der spillet både badminton og bordtennis i forsamlingshuset i Åstrup. Der var et godt sammenhold i klubben, og i starten af 70´erne begyndte man så småt med fodbold på en bane med dispensation i nabobyen Hammelev. Da banen var til låns, var det op til klubbens medlemmer selv at sørge for at slå den. Det foregik i et langt tråd med en haveplæneklipper! Samtidig med at fodbolden kom til klubben, blev damefodbolden startet op med et Serie 6 hold. Det gik dog stille og roligt i sig selv igen, efter at nyhedens interesse havde sluppet sit tag. Til gengæld kom der allerede året efter – i 1972 – en ungdomsafdeling op at stå, og klubben fik hurtigt hold i alle ungdomsrækkerne. Tilgangen skyldtes ikke mindst, at en naboklub var blevet fusioneret, og at der, foruden Aastrup IF, kun var én klub i Grenaa, mens der samtidig var en del børn i området.

Lokalsamfundet

I 1975 fik klubben endelig en bane i fuld længde i Hammelev. Den var blevet en realitet ved hjælp af tilskud fra kommunen sammen med klubbens egen investering. Pengene havde klubben samlet ind ved loppemarkeder. Klubben oplevede i disse år en rigtig god opbakning i lokalsamfundet. Opbakningen var ikke mindst et udtryk for det store sammenhold, der var i den mindre by. Her så man klubben som samlingspunkt og man ville derfor gerne gøre en indsats for at styrke den. Af samme grund har det gennem årene i sær været det sociale, der har drevet klubben frem. Men som tiden gik, og efter oprykningen til Serie 4 i 1976, kom der også mere fokus på det sportslige. Omkring 1980 blev der også anlagt baner og omklædningsrum i Aastrup, hvor klubben havde sit udgangspunkt. Der var også omklædningsrum. Klubben rykkede ind og brugte faciliteterne. Aastrup IF´s baner var delvist anlagt med frivilligt arbejde. Omklædning og klublokaler og cafeteriet var på en skole, men i 1990 fik klubben endelig bygget klublokaler ved siden af banerne som en selvejende institution. Pengene fik de blandt andet gennem radiobingo og ved loppemarkeder. Radiobingo blev gennemført på Radio Djursland. I slutningen af 90´erne kom der også en hal, og klubbens samlende aktiviteter havde optimale vilkår. Både klubhus og hal blev bygget uden at der blev faktureret en eneste håndværkertime

Åstrup/Hammelev Fodbold opstår

I 1995 gik man tilbage til rødderne og lavede holdfællesskab med Hammelev IF med navnet Aastrup/Hammelev Fodbold. Før denne tid var henholdsvis Hammelev IF og Aastrup IF også kendt for deres fodboldhold, Hammelev IF for deres seniorafdeling der på et tidspunkt talte 4 hold, hvor førsteholdet var i Serie 2. Ligeledes har Hammelev IF haft et jysk mesterskab i serie 3 tilbage i 1993. Hvad angår Hammelev IF, så var de startet tilbage i 1936/37 med fodbolden, og det var gårdenes karle der spillede, hvor nogle af kampene blev spillet på forstranden.

Aastrup IF var kendt for breddearbejdet i ungdomsrækkerne, hvor Aastrup altid har haft mange hold i de yngre årgange. Seniormæssigt har Åstrup IF været i Serie 3. Kombinationen af disse fakta gjorde, at man i 1995 enedes om en sammenlægning, en delvis fusion, hvor man efter en svær begyndelse kunne se 35 hold i forskellige turneringer, med hovedvægten på JBU´s turneringer.

Åstrup IF er med Åstrup Fritidscenter og Åstrup Stadion beliggende i den nordlige udkant af Grenaa op ad den lille landsby Åstrup; der nu nærmest er vokset sammen med Grenaa. Hammelev IF er beliggende i landsbyen Hammelev ca. 7 kilometer nord for Grenaa (og Åstrup). 

Før denne tid var henholdsvis Hammelev IF og Åstrup IF også kendt for deres fodboldhold, Hammelev IF for deres seniorafdeling, der på et tidspunkt talte 4 hold, hvor 1. holdet var i serie 2. Ligeledes har Hammelev IF haft et jysk mesterskab i serie 3 tilbage i 1993. Hammelev IF har en klubdragt, der består af gul/sort stribet trøje med sorte bukser og strømper. Seniormæssigt har Åstrup IF været i serie 1. Åstrup IF havde i sin tid en klubdragt bestående af rød trøje og blå bukser. Åstrup/Hammelev Fodbold (ÅHF) har en klubdragt bestående af rød trøje, sorte bukser og strømper, og 2. sættet består af hvid trøje, sorte bukser og strømper.  

Nu kan man så se arbejdet efter en svær begyndelse nu bærer frugt. Vi har i dag hold i børne-, ungdoms og seniorfodbold, med hovedvægten på DBU Jyllands turneringer. Vi har pige- og damefodbold og i øvrigt er vi en klub der i de seneste sæsoner har oplevet en konstant vækst på alle områder.

Hammelev IF og Åstrup IF har fortsat hver sit baneanlæg og klubhus. Vær derfor opmærksom på, at ankomme til den korrekte adresse. 

Åstrup Fritidscenter / Åstrup Stadion
Åstrup/Hammelev Fodbold
Mellemstrupvej 21
8500 Grenaa

Består af:
Haller med bl.a. fitness udstyr
Cafe område
Klublokaler
Mødelokaler
6 omklædningsrum med bad
Dommeromklædning med bad
Fodboldbaner heraf 2 lysbaner
Stævnekontor
Hammelev Stadion
Hammelev Idrætsforening
Hammelev Kirkevej 2
8500 Grenaa
Består af:
Omklædningsrum
Cafe område